Wie kent ze nog?

Als je nu aan de echte Gouderakkers van boven de zeventig vraagt "Heb je Meut gekend?" wordt bevestigend geantwoord. Dat is begrijpelijk, want Cornelia Rustwat – van de Linden. (1851 – 1941)

ze woonde in het centrum van het dorp naast de openbare school. Tevens krijg je diverse verhalen over deze wat excentrieke vrouw. Het eerste dat je wordt verteld is dat het een enorme snoepster was. "Ze was gek op soesjes met room" en een ander vertelt dat ze bruidssuikers in haar thee deed om het zo zoet mogelijk te maken.
Een buurmeisje van haar vertelt dat haar zusje iedere dag een reepje chocolade van Meut kreeg.

Niemand kende echter haar echte naam en wist verder iets van haar. Haar echte naam was Comelia van der Linden en ze werd geboren op 14 december 1851, ze trouwde op 24 december 1875 te Gouderak met Willem Rustwat. Willem Rustwat was geboren te Gouderak op 26 januari 1849 en is overleden te Gouderak op 5 januari 1912. Ze kregen geen kinderen.
Comelia van der Linden (Meut) is op 29 oktober 1941 vertrokken naar Nieuwveen en daar op 9 november 1941 op bijna 90-jarige leeftij
Ary Human.
(1882 – 1969)
Ary Human werd geboren te Stellendam en was van 1907 politieagent te Gouda en van 1915 tot 1946 Rijksveldwachter te Gouderak.
Het was een man die gezag uitstraalde, vooral bij de jeugd, maar geen vlieg kwaad deed
J. Huurman.
Burgemeester van Gouderak van 1956 – 1972.

We kunnen burgemeester Huurman de bouw-burgemeester van Gouderak noemen. Onder zijn bezielende en inspirerende leiding is in de periode dat hij burgemeester van Gouderak was veel tot stand gekomen.
We denken aan het Dorpshuis, Het Baken, Het Groene Kruisgebouw en het zwembad. Maar ook de woningbouw gaf hij nieuwe impulsen.
In 1972 vertrok hij naar Brielle en daar is hij ook overleden.
Piet Kok.
(1874 – 1954)

Piet Kok was vele jaren koster van de Nederlands Hervormde Kerk maar tevens was hij doodgraver, klokkenluider en aanzegger.
Wat was een aanzegger?
Wanneer er iemand overleden was ging de aanzegger, statig in het zwart met hoge hoed, het dorp door en belde bij iedereen aan. Wanneer er open gedaan werd zette hij z’n hoed af het las van een briefje voor;
Heden overleden………. in de ouderdom van…..
De begrafenis zal plaats vinden……
Dan zette hij z’n hoed weer op en ging naar het volgende huis.
‘Meut’ in de deur van haar huisje
aan de Kerkhoflaan.
Kobus Bos.
(1887 – 1956)

De schoenmaker uit de Veerstraat.

2018 © Historisch vereniging Golderake Webdesign door Internetbureau Antum